Sarov chocolate

Where can you buy us

Select a city:

 • N
 • S
 • NIZHNY GODDESSES

  The address: 603002, Russia, Nizhny Novgorod, Revolution Square, 2A (2nd floor)

 • Nizhny Novgorod souvenir

  The address: 603000, Russia, Nizhny Novgorod, st. Bolshaya Pokrovskaya, 31A

  Telephones: +7 (929) 041-63-33

  Working schedule: Monday - sunday: 10: 00-21: 00

  Website: souvenirs-nn.ru

 • Russian gingerbread

  The address: 603000, Russia, Nizhny Novgorod, st. Bolshaya Pokrovskaya, 2

  Telephones: +7 (950) 610-42-52

  Working schedule: Monday - sunday: 09: 00-21: 00

  Website: 47

 • Russian souvenirs

  The address: 603000, Russia, Nizhny Novgorod, st. Bolshaya Pokrovskaya, 14

  Telephones: 8 (800) 100-42-71

  Working schedule: Monday - Friday: 10: 00-21: 00

  Website: podaroknn.com

 • Souvenirs

  The address: 603002, Russia, Nizhny Novgorod, Revolution Square, 2A (1st floor)

 • Souvenirs

  The address: 603002, Russia, Nizhny Novgorod, Revolution Square, 2A (2nd floor)